Przebudowa Krakowskiej

Ulica Krakowska będzie przebudowana na całej swojej długości od skrzyżowania z Lwowską aż do granicy miasta. Projekt zakłada między innymi przebudowę skrzyżowania z takimi ulicami jak:  Kazimierza Wielkiego, Łukasińskiego, Bohaterów Westerplatte, Wapienna, Stroma, Wincentego Pola , Dembowskiego, Dygasińskiego, Solskiego, Wiślana, Lucjana Rydla, Południowa, Świerkowa, Przybyszewskiego, Grabowa, Podgórna, Reksia, Polna, Łosiowa, Admiralska i Krańcowa.

Przewidziano również budowę mostu na potoku Krzywa oraz wykonanie szeregu przepustów ścian oporowych. Zmodernizowane zostaną również chodniki, pochylnie dla pieszych, zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Podgórną. O wszystkich szczegółach można przeczytać na stronie MZD.

Jak będzie przebiegał remont Krakowskiej

W początkowej fazie inwestycja na ul. Krakowskiej, prowadzona będzie na odcinku od skrzyżowania z ul.Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul.Wapienną. Na pozostałym odcinku prace rozpoczną się od wycinki drzew, przebudowy ogrodzeń na posesjach, w które ingeruje inwestycja, budowy/przebudowy kanalizacji i przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego, oraz przebudowy mostu na skrzyżowaniu z ul.Polną.

Terminy przebudowy

Inwestycja potrwa 18 miesięcy.